Zaključek študija

Navodila za študente - diplomsko seminarska naloga


Navodila veljajo za zaključna dela študentov na »starih« (nebolonjskih) enopredmetnih in dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih. S temi Navodili se urejajo postopki za diplomsko seminarsko nalogo, diplomsko delo, skupno diplomsko delo na dvopredmetnih študijskih programih in dve diplomski deli na dvopredmetnih študijskih programih.


Diplomsko seminarska naloga

Študenti dvopredmetnih študijskih programov opravljajo diplomsko seminarsko nalogo na eni in diplomsko delo na drugi študijski smeri. Diplomska seminarska naloga je z vsebinskega vidika ekvivalentna diplomskemu delu, je pa njen obseg praviloma manjši.

Postopek prijave diplomsko seminarske naloge

Študent diplomsko seminarsko nalogo, po dogovoru z mentorjem, prijavi na obrazcu Prijava teme diplomske seminarske naloge. Študent odda izpolnjen obrazec s podpisanim soglasjem mentorja in predstojnika oddelka v referat za študentske zadeve. Obrazcu priloži dispozicijo.

Evidentiranje diplomsko seminarske naloge

Študent odda mentorju diplomsko seminarsko nalogo v treh, s spiralo vezanih, izvodih. Študent zagovarja diplomsko seminarsko nalogo, ko mentor presodi ustreznost diplomske seminarske naloge. Pozitivno ocenjen zagovor diplomske seminarske naloge mentor potrdi z zapisnikom o zagovoru diplomske seminarske naloge, ki se nahaja na obrazcu Prijava teme diplomske seminarske naloge in z vpisom v indeks.

Zagovor diplomsko seminarske naloge

Študent lahko prijavi in zagovarja diplomsko seminarsko nalogo, ko še nima opravljenih vseh, s študijskim programom določenih obveznosti, vendar ne prej kot v zadnjem semestru študija.

Skupna oblika diplomskega dela

Diplomska dela in diplomske seminarske naloge zagovarjane na Fakulteti za naravoslovje in matematiko imajo skupni zunanji izgled formata A4; diplomska dela so trdo vezana, diplomska seminarska naloga pa spiralno vezana in imajo identično ključno informacijo:

 

Vir: Navodila o postopkih prijave, izdelave, in zagovora diplomskega dela na dodiplomskih študijskih programih Fakultete za naravoslovje in matematiko UM

 

vrh

študij tehnike...

<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.