Študijski programi

 

Kreditni sistem študija

Članice Univerze v Mariboru za potrebe mednarodnih izmenjav in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti uporabljajo evropski kreditni sistem ECTS. Opravljene študijske obveznosti so študentom po vnaprejšnjem dogovoru priznane na domači fakulteti v obliki prenesenih kreditnih točk. ECTS predstavlja enega od temeljev za vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora, z njegovim uvajanjem postajajo evropski izobraževalni sistemi povezljivi in primerljivi.

Kot izhodišče kreditnega študija je izbran ECTS (European Credit Transfer System) kreditni sistem, kjer je ECTS kreditna točka merska enota za skupno študijsko obremenitev študenta (kontaktne ure in individualno delo). Študent pridobi vse ECTS kreditne točke predmeta, ko uspešno opravi izpit, ne glede na doseženo pozitivno oceno. Pred diplomo mora študent zbrati najmanj vse predvidene kreditne točke študijskega programa. Takšen sistem omogoča enostavno primerljivost študija in študijskih obveznosti in se uporablja tudi pri mednarodni izmenjavi študentov v okviru Socrates-Erasmus programa.

Študenti višjih letnikov lahko v okviru kreditnega sistema študija poleg obveznih predmetov študijskega programa ter obveznih predmetov študijske smeri prosto izbirajo kreditne predmete v določenem obsegu po lastni presoji izmed izbirnih predmetov vpisane smeri, obveznih in izbirnih predmetov drugih smeri študijskega programa ter široko paleto kreditnih predmetov drugih študijskih programov, ki jih v okviru kreditnega študija ponujajo druge članice Univerze v Mariboru.

Kreditni sistem študija omogoča preprosto preračunavanje ur v kreditne točke, primerljivost in izmenljivost predmetov med študijskimi programi. Študijske obveznosti v kreditnem sistemu Univerze v Mariboru so ovrednotene na naslednji način:

30 ur skupne obremenitve študenta = 1 kreditna točka (ECTS)

 

vrh

<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.