Bolonjski študijski program 2. stopnje

Izobraževalna tehnika - enopredmetna

 

Vpisni pogoji

V pedagoški enopredmetni študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

a) študijski program 1. stopnje tehnične smeri v obsegu najmanj 180 ECTS;

b) študijski program 1. stopnje naravoslovne smeri, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti obsegajo 24 ECTS, kandidati pa jih pridobijo pred vpisom v magistrski študijski program z opravljanjem naslednjih diferencialnih izpitov: Gradiva in tehnologije (6 ECTS), Tehniško risanje (6 ECTS), Strojni elementi (6 ECTS), Elektrotehnika (6 ECTS);

c) visokošolski strokovni študijski program tehnične smeri, sprejet pred 11.6.2004;

d) visokošolski strokovni študijski program naravoslovne smeri, sprejet pred 11.6.2004, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti obsegajo 24 ECTS, kandidati pa jih pridobijo pred vpisom v magistrski študijski program z opravljanjem naslednjih diferencialnih izpitov: Gradiva in tehnologije (6 ECTS), Tehniško risanje (6 ECTS), Strojni elementi (6 ECTS), Elektrotehnika (6 ECTS). Navedene izpite lahko kandidat opravi tudi s priznanjem izpitov, opravljenih v okviru visokošolskega študija.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru, da bo kandidatov več kot vpisnih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

Vpisna mesta: redni: 30, izredni: 30.

 

vrh

<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.