Bolonjski študijski program 2. stopnje

Izobraževalna tehnika - enopredmetna

 

Določbe o prehodih med študijskimi programi

Po merilih za prehode se v 2. letnik pedagoškega enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika lahko vpiše:

a) diplomant pedagoškega eno- ali dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa s področja tehnike, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna 60 ECTS točk;

b) diplomant nepedagoškega eno- ali dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa s področja tehnike, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna 30 ECTS točk. Študentu se določijo naslednje obveznosti Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS) ter ostale obveznosti, da lahko diplomira po študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna tehnika;

c) diplomant nepedagoškega eno- ali dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa s področja naravoslovja, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna 15 ECTS točk. Študentu se določijo naslednje obveznosti Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS) ter ostale obveznosti, da lahko diplomira po študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna tehnika;

d) diplomant pedagoškega eno- ali dvopredmetnega visokošolskega strokovnega študijskega programa ter študijskega programa za pridobitev specializacije s področja tehnike, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna 60 ECTS točk;

e) diplomant nepedagoškega eno- ali dvopredmetnega visokošolskega strokovnega študijskega programa ter študijskega programa za pridobitev specializacije s področja tehnike, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna 30 ECTS točk. Študentu se določijo naslednje obveznosti Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS) ter ostale obveznosti, da lahko diplomira po študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna tehnika;

f) diplomant nepedagoškega eno- ali dvopredmetnega visokošolskega strokovnega študijskega programa ter študijskega programa za pridobitev specializacije s področja naravoslovja, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna 15 ECTS točk. Študentu se določijo naslednje obveznosti Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS) ter ostale obveznosti, da lahko diplomira po študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna tehnika.

Prehod na pedagoški enopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika je možen s področij tehnike in naravoslovja, če študent izpolnjuje pogoje za vpis in če je zadostno število razpoložljivih vpisnih mest. Študentu se določijo naslednje obveznosti: Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS) ter ostale obveznosti, da lahko diplomira po študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna tehnika. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je študent opravil na predhodnem študijskem programu in se mu lahko priznajo.

 

vrh

<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.