Študijski programi

Nebolonjski študijski program

 

Proizvodno tehnična vzgoja - dvopredmetni

Iztekajoči (stari) dvopredmetni univerzitetni študijski program Proizvodno tehnična vzgoja traja 4 leta.

Po opravljenih vseh, s študijskim programom predpisanih študijskih obveznosti, študent pridobi naslov:

  • profesor proizvodno tehničnega pouka in/ali
  • profesorica proizvodno tehničnega pouka in …

Strokovni naziv se okrajšano zapiše kot prof. proiz. teh. vzg. in … Strokovni naslov je usklajen z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.l. RS, št. 61/2006).

Vpis na študijski program ni vež možen! (več informacij)

Predmetnik

Pogoji o napredovanju

<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.