Bolonjski študijski program 2. stopnje

Izobraževalna tehnika - enopredmetna

 

Zaposljivost

Diplomanti enopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika so zaposljivi v širokem spektru strokovnih dejavnosti, predvideno pa je, da bovečina zasedla delovna mesta, kjer se zahteva širok spekter znanja s širšega področja tehnike, komunikacijskih veščin ter analitične sposobnosti. Te kvalifikacije omogočajodiplomantom zaposljivost tudi izven meja Slovenije, zlasti zato, ker bodo pridobili IGIP licenco, ki jim bo omogočala priznavanje diplome in s tem enakovredno vključevanje na trg delovne sile v več kot 72 članicah združenja IGIP. Področja lahko združimo v naslednje kategorije:

  • formalne izobraževalne ustanove – visoke in višje strokovne šole, srednje in poklicne šole, kakor tudi osnovne šole,
  • neformalne izobraževalne organizacije v gospodarstvu in negospodarstvu, kot organizator in izvajalec izobraževanj,
  • projektno delo (organiziranje družbenih dogodkov in procesov),
  • delo v raziskovalnih institucijah,
  • delo v aplikativnih in razvojnih institucijah (profitnih in neprofitnih),
  • mediji.

Na teh področjih lahko diplomanti opravljajo naloge, ki so povezane z načrtovanjem in izvajanjem strokovnih, razvojno raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti, sodelujejo v svetovalnem delu, v animaciji za izobraževalno delo, v popularizaciji sodobnih oblik poučevanja in učenja, inovacijskih projektih, v organizaciji projektov s področja naravoslovja, matematike, tehnike, računalništva, kulture, mladinskega dela, prostovoljnega dela.

Prednost naših diplomantov je prav v široki zaposljivosti, saj njihov študij združuje dvoje nosilnih področij, torej družboslovje in tehniko. Ocenjujemo, da je z vidika naraščajočega pomena fleksibilnosti delovne sile prav širina zaposlitvenih možnosti najboljše zagotovilo uspešne umestitve diplomantov predlaganega študijskega programa na slovenskem (in svetovnem) trgu dela.

 

vrh

<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.