Kontaktni podatki


doc. dr. Nenad Muškinja
E‐naslov: nenad.muskinja@uni‐mb.si
Kabinet: UM FERI G1106
Telefonska številka: +386 2 220 7162


Kratek strokovni življenjepis

 

Šolanje:

 • Osnovna šola: J. Padežnik, Maribor, Slovenia, 1979.
 • Srednja šola: Srednja elektro in računalniška šola, Maribor, 1983.
 • Univerzitetna diploma (B.Sc): Parametrična identifikacija v realnem času, Univerza v Mariboru, Tehniška fakultetaoddelek za Elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1988.
 • Znanstveni magisterij (M.Sc.): Regulacijski ventil v adaptivni zanki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1992.
 • Doktorat znanosti (Ph.D.): Uporaba nadzornega regulatorja za zagotavljanje stabilnosti mehkih (fuzzy) regulacijskih sistemov, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1997.

 

Zaposlitev:

 • Mariborska tekstilna tovarna (MTT), mladi raziskovalec, 1988.
 • Univerza v Mariboru, mladi raziskovalec, Univerza v Mariboru, Tehniška fakulteta, oddelek za Elektrotehnikoračunalništvo in informatiko, 1991.
 • Trenutna zaposlitev: asistent z doktoratom za nedoločen čas, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehnikoračunalništvo in informatiko.

 

Članstvo:

Član mednarodnega združenja IEEE in aktivni član Društva avtomatikov Slovenije (DAS), soorganizator strokovne konference
Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (AIG).

 

Uredništvo:

 • Urednik zbornikov AIG.
 • Urednik stalne rublike DAS v slovenski reviji Avtomatika.
 • Mentor in somentor več kot petdesetim dodiplomskim študentom ter somentor pri dveh magistrskih nalogah. Že drugi mandat član Komisije za študijske zadeve Senata FERI in pridružene komisije za pripravo novih bolonjskih programov na FERI ter vseskozi aktivno sodelovanje pri promociji študijskih programov na FERI in FMF.

 

Opis raziskovalnega področja

Raziskovalno delo je usmerjeno na področje adaptivnega vodenja procesov, mehkih regulacijskih sistemov, nelinearnih regulacijskih sistemov, inteligentnih sistemov vodenja, identifikaciji ter odkrivanju in diagnostiki napak pri vodenju sistemov. Rezultate svojega raziskovalnega dela je objavil tako na znanstvenih konferencah, kot tudi v revijah iz I. in II. kategorije in ima 19 citatov na svoje objavljene članke.
Opis sodelovanja v projektih

 

Nacionalni projekti:

 • Sodobne tehnologije vodenja za povečanje konkurenčnosti: aktivnost AK3‐1: Napredni gradniki za celovit sistem računalniško podprtega vodenja proizvodnje.
 • Center odličnosti za sodobne tehnologije vodenja: aktivnost AK3a‐3: Tehnologije daljinskega in porazdeljenega vodenja aktivnost in AK3a‐4: Sistem za podporo odločanju pri vodenju proizvodnje.
 • Razvoj raziskovalne infrastrukture Centra odličnosti za sodobne tehnologije vodenja – RRI CO‐1: investicija št. 15 ‐ Demonstracijski sistem za razvoj proizvodnega informacijskega sistema MePIS in investicija št. 16 ‐ Informacijskotelekomunikacijska infrastruktura za CO.

 

Mednarodni projekti:

 • CEEPUS‐CII‐CZ‐0031 projekt izmenjave študentov in profesorjev iz 7 držav.
 • EUREKA projekt E!3223 – FDLC The Fuzzy Logic Control Of Distillation Process.

 

Domači projekti:

 • L2‐3436‐0796 ‐ Mehko krmiljenje digitalnih varilnih izvorov za MIG/MAG elektroobločna postopka varjenja.
 • L2‐9717‐0796 ‐ Vgrajeni inteligentni sistemi pri elektroobločnih postopkih varjenja.

 

Industrijske naloge:

 • Varstroj, d. d. ‐ Vgrajen digitalni krmilnik novih sinergijskih MIG/MAG varilnih aparatov.
 • Metrel, d. o. o. ‐ Digitalna regulacija VN generatorja.
 • TANIN Sevnica d.d. – Avtomatsko vodenje in nadzor moči parnega kotla Galleri.

 

Predmeti, ki jih poučuje

 • Podiplomski študijski program:
  • Mehki ‐Fuzzy regulacijski sistemi
 • Univerzitetni program Elektrotehnika, smer Avtomatika:
  • Identifikacije,
  • Seminar II
 • Dvopredmetni univerzitetni študijskem program Proizvodno tehnična vzgoja:
  • Elektrotehnika
 • Izvajalec vaj:
  • Snovanje sistemov vodenja,
  • Identifikacije,
  • Avtomatizacija procesnih obratov,
  • Simulacijske metode,
  • Računalništvo,
  • Elektrotehnika.

 

Govorilne ure

Ponedeljek, 8‐10h, UM FERI, G1106

 

Bibliografija

COBISS

 

Raziskovalna dejavnost

SICIRIS

 

vrh

<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.