Diplomske seminarske naloge

Oddelek za tehniko


Avtor(ica): BEDRAČ BOJAN
TRANSPORTNI SISTEMI PRIHODNOSTI
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): BEZJAK KATJA
/
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): CÖR ALENKA
ONESNAŽEVANJE ZRAKA
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): ČAKŠ BRANKA
KONVENCIONALNI VIRI ENERGIJE - PREMOGOVNIK VELENJE
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): DOBNIKAR MILANKA
PREUČEVANJE IN RAZISKOVANJE VLOGE IN POMENA IZBIRNIH TEHNIŠKIH PREDMETOV NA ŠIRŠEM MARIBORSKEM OBMOČJU
Mentor(ica): dr. PAPOTNIK AMAND


Avtor(ica): ĐUKIĆ MIRKO
TEHNIŠKE INTERESNE DEJAVNOSTI S POSEBNIM POUDARKOM NA LADIJSKEM MODELARSTVU, KOT FAKTOR PRIDOBIVANJA INFORMACIJ IN USTVARJALNEGA DELA
Mentor(ica): dr. PAPOTNIK AMAND


Avtor(ica): FERK GREGOR
SPLETNI UČBENIK - KOVINE
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): HLADE MILAN
/
Mentor(ica): dr. PAPOTNIK AMAND


Avtor(ica): HUDI PRIMOŽ
/
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): ILC JASMIN
/
Mentor(ica): dr. PAPOTNIK AMAND


Avtor(ica): KAUČIČ DEJAN
UMETNE SNOVI - SPLETNI UČBENIK
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): KLOKOČOVNIK VESNA
ALTERNATIVNI VIRI OGREVANJA - BIOMASA
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): KMETIČ GORDANA
TEHNIŠKI DAN KOT MOŽNOST ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE IN RAZVIJANJE USTVARJALNIH SPOSOBNOSTI
Mentor(ica): dr. PAPOTNIK AMAND


Avtor(ica): KOBOVC DARKO
STROKOVNA TERMINOLOGIJA S PODROČJA ZOBNIŠKIH GONIL
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): KOROŠEC PETER
RAČUNSKI PRIMERI RAVNINSKIH NOSILCEV
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): KRUMP TATJANA
ciciCAD - TAKO LAHKO
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): LEBAR MILAN
KLARINET IN NJEGOVE TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): LJUBEC JANJA
ZBIRKA VAJ IZ PROJEKCIJ PRI TEHNIČNEM RISANJU
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): NOVAK MATEJA
UPORABA STRATEGIJ VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA - OD DELOVNE DO PROJEKTNE NALOGE - V OKVIRU IZBIRNEGA PREDMETA; OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI
Mentor(ica): dr. PAPOTNIK AMAND


Avtor(ica): NUNČIČ VLADKO
ZASNOVA, KONSTRUIRANJE IN IZDELAVA LAJNE
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): OBREZ MIHAELA
POLIMERNA GRADIVA
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): PIPAL PETRA
OGREVANJE Z LESNO BIOMASO
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): POLANEC BRIGITA
VETRNA ENERGIJA
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): POTNIK ERVIN
/
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): PUŠNIK ANDREJ
TEHNIČNO - TEHNOLOŠKA DOKUMENTACIJA
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): RUDOLF ANASTAZIJ
ANALIZA TOLERANC VALJASTIH ZOBNIŠKIH DVOJIC
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): SAKELŠEK DAMIJAN
USPOSOBLJENOST DIPLOMANTOV PROIZVODNO-TEHNIČNE VZGOJE ZA POUČEVANJE PREDMETA SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE V SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


Avtor(ica): SIMONIČ SAŠA
PIEZOELEKTRIČNA KERAMIKA
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): STAMPFER MIHAEL
/
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): STROPNIK TOMAŽ
/
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): ŠPILJAR ANJA
RAZPENJALO ZA METULJE
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): TITAN NATAŠA
EKSKURZIJA V OBRAT ZA IZDELAVO IZDELKOV IZ UMETNIH SNOVI IN VKLJUČITEV IZSLEDKOV V PROJEKTNO NALOGO
Mentor(ica): dr. PAPOTNIK AMAND


Avtor(ica): VIŠNAR NACE
/
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): ZUPANC KARMEN
OBLIKOVANJE ŽIVALSKIH FIGUR IZ LESA
Mentor(ica): dr. PAPOTNIK AMAND


Avtor(ica): ŽIŽEK DAVORIN
/
Mentor(ica): red. prof. dr. ABERŠEK BORIS


Avtor(ica): ŽUNKOVIČ MOJCA
ANALIZA UČNIH NAČRTOV PRI PREDMETU MEHANIKA V SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU
Mentor(ica): red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO


 

vrh

študij tehnike...

<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.