News and Announcements

Visiting prof. dr. Raffaele Pisano

Welcome to prof. dr. Raffaele Pisano from Lille University, France. He is an invited Erasmus visiting professor from 6. until 13. of January 2019.

For lectures and seminars, please contact dr. Mateja Ploj Virtič – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Projekt: Intelligent Serious Games for Social and Cognitive Competence

Na Oddelku za tehniko smo pridobili nov projekt. Več o projektu lahko izveste tukaj.

 

[10. 11. 2014] prof. dr. SREČKO GLODEŽ: Odpoved pedagoških obveznosti do januarja 2015

Zaradi bolniške odsotnosti se bodo pedagoške obveznosti red. prof. dr. Srečka Glodeža izvedle v strnjeni oblikijanuarja 2015.

 

[8. 10. 2014] prof. dr. SREČKO GLODEŽ: Odpoved pedagoških obveznosti do 5.11. 2014

Zaradi bolniške odsotnosti se bodo pedagoške obveznosti red. prof. dr. Srečka Glodeža po objavljenem urniku pričele 5. 11. 2014.

 

[2. 10. 2014] prof. dr. SREČKO GLODEŽ: Odpoved pedagoških obveznosti do 10.10. 2014

Obveščamo vas, da zaradi bolezni odpadejo vse pedagoške obveznosti pri prof. dr. Srečku GLODEŽU do 10. 10. 2014. Po tem datumu se udeležite predavanj po urniku, da se s profesorjem dogovorite o izvedbi nadaljnjih obveznosti.

Predstojnica oddelka: doc. dr. Mateja Ploj Virtič

 

Brigita Polanec: zagovor doktorske disertacije Model za sortiranje odpadkov pri proizvodnji trdnih goriv

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO


o b j a v l j a


ZAGOVOR
doktorske disertacije

z naslovom
»Model za sortiranje odpadkov pri proizvodnji trdnih goriv«.


Doktorsko disertacijo bo zagovarjala

Brigita Polanec,
prof. mat. in proiz.-teh. vzg.,


v petek, 22. novembra 2013, ob 13. uri v sejni sobi fakultete.

 


Disertacija bo do zagovora na vpogled v pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor.

 

[21.03.2013] PTP1, PTP2, PTP3 URNIKI

Urnik za Proizvodno tehnični praktikum (Gorazd Ivan Gumzej)

Sreda od 15.00 do 18.00
Proizvodno tehnični praktikum I.

Torek od 12.00 do 15.00
Proizvodno tehnični praktikum II.

Torek od 15.00 do 18.00
Proizvodno tehnični praktikum III.

 

 

[26. 02. 2013] ITE1, ITE2, ITE3: Samostojno delo študentov

Samostojno delo študentov pri praktičnih predmetih:

  • Tehniški praktikumi I., II., III.,
  • Ustvarjalnost pri tehniki in tehnologiji in
  • Načrtovanje in upravljanje proizvodnje

je v poletnem semestru omogočeno ob ponedeljkih med 9 in 17 uro. V tem času lahko študenti izdelujete in zaključujete svoje izdelke v  delavnicah 01.17 in 01.18. Za pomoč in svetovanje vam bo v tem času na voljo laborant Said Bešlagič.

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič

 

[17. 12. 2012] ITE2: STROJNI ELEMENTI - Odpoved vaj

Računalniške vaje pri predmetu STROJNI ELEMENTI (ITE2) v torek, 18. 12. 2012 ob 18:00 ODPADEJO!

Naslednje računalniške vaje bodo v torek, 8. 1. 2013 ob 18:00.

 

Lep pozdrav in vesele praznike!

Marko Šori

 

[15. 11. 2012] Navodila za izdelavo magisterskega dela

Navodila za izdelavo magisterskega dela najdete v zavihku Naši diplomanti > Navodila za izdelavo diplomske naloge, ali pa na tem naslovu.

 

Lep pozdrav,

Kosta Dolenc

 

[29. 10. 2012] ITE2: STROJNI ELEMENTI - Pričetek vaj

Prve računalniške vaje pri predmetu STROJNI ELEMENTI (ITE2) bodo v torek, 20. 11. 2012 ob 18:00 v računalniški predavalnici 0/85.

 

Lep pozdrav,

Marko Šori

 

[29. 10. 2012] ITE1: TEHNIŠKO RISANJE - Pričetek vaj

Prve računalniške vaje pri predmetu TEHNIŠKO RISANJE (ITE1) bodo v ponedeljek, 05. 11. 2012 ob 17:30 v računalniški predavalnici 0/85.

 

Lep pozdrav,

Marko Šori

 

[26. 10. 2012] Natečaj SolidWorks Student Design Contest - možnost pridobitve akademske licence za SW Student Engineering Kit do konca leta 2012

Obvestilo podjetja IB-CADDY D.O.O. o natečaju SolidWorks Student Design Contest:

 

Ljubljana, 24. 10. 2012

Pozdravljeni!

Obveščamo vas, da smo v podjetju IB-CADDY d.o.o. v sodelovanju z našim principalom DS SolidWorks razpisali natečaj SolidWorks Student Design Contest. Ta natečaj je namenjen študentom in dijakom, pa tudi učiteljem oz. predavateljem, ki želijo izraziti svojo kreativnost na področju 3D oblikovanja, modeliranja in 3D konstruiranja.

Ob registraciji vsak udeleženec brezplačno prejme časovno omejeno akademsko licenco programa SolidWorks SEK (SolidWorks Student Engineering Kit), ki bo delovala do 31. Decembra 2012.

Ta verzija vsebuje naslednje SolidWorks module:

•             SolidWorks Premium

•             SolidWorks Simulation Premium

•             SolidWorks Flow Simulation

•             SolidWorks Motion

•             SolidWorks Sustainability

Oblikujete lahko prav vse, kar bo izrazilo vašo kreativnost, sposobnost in znanje. Oblikujete lahko avtomobil, robota, igračo, stol ali karkoli drugega o čemer ste vedno sanjali. Omejitev ni! Vse kar želimo od vas je, da pokažete kako dobri in kreativni ste ter kakšna področja vas zanimajo. Vsak posameznik lahko sodeluje z enim ali več izdelki.

Natečaj je objavljen na spletnem naslovu http://www.ib-caddy.com/swstudentcompetition.

Vabimo vas, da se prijavite in sodelujete. Izkoristite možnost dela s 3D CAD programom SolidWorks.

 

Lep pozdrav,

 

Direktor

mag. Bojan Zupan, uni. dipl. ing.

 

[03. 06. 2012] ITE1: SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE - Predstavitev seminarskih nalog

Predstavitve seminarskih nalog pri predmetu Snovanje in konstruiranje bodoponedeljek, 04. 06. 2012 ob 15:00 v predavalnici 01/19.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[26. 05. 2012] Predstavitev knjige: DIDAKTIKA tehniškega izobraževanja med teorijo in prakso

Spoštovane kolegice in kolegi,

Vabim vas na predstavitev knjige: Didaktika tehniškega izobraževanja med teorijo in prakso, ki bo 29. 5. 2012 od 17. do 19. ure v Univerzitetni knjižnici Maribor, Glazerjeva dvorana. Srečanje ni namenjeno le predstavitvi knjige, temveč tudi izmenjavi mnenj in ne nazadnje, upam vsaj, prijetnemu druženju ob kozarčku rujnega.

V pričakovanju našega srečanja vas lepo pozdravljam,

Boris Aberšek

 

[17. 05. 2012] ITE1 (1. letnik): Ocene seminarske naloge pri predmetu Tehnično risanje

 

 

Vpisna številka

1. del sem. naloge 2. del sem. naloge SKUPAJ
N2000475 60/63 55/63 91%
N2000417 54/63 57/63 88%
N1004834 61/63 57/63 94%
N1006384 61/63 59/63 95%
N1005804 60/63 49/63 87%
N1006412 35/63 ni še oddal/a -
N1003271 62/63 63/63 99%
N1002566 57/63 ni še oddal/a -
N1001622 59/63 39/63 78%
 

[11. 05. 2012] PTHV4: TEHNIČNE INTERESNE DEJAVNOSTI - Pričetek vaj

Prve računalniške vaje pri predmetu TEHNIČNE INTERESNE DEJAVNOSTI (PTHV4) bodo v ponedeljek, 14. 05. 2012 ob 15:00 v računalniški predavalnici 0/85.

 

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[03. 05. 2012] ITE1: SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE - Termin za pripravo numeričnega modela za seminarsko nalogo

Termin, tekom katerega boste lahko v programu SolidWorks/Simulation pripravili numerični model izbranega 1D nosilca, izvedli preračun, analizirali ter shranili rezultate, bo v ponedeljek, 07. 05. 2012 od 16:00 dalje, do predvidoma 18:30, v računalniški predavalnici 0/85.

 

Opozorilo: Pridite s pripravljenim in razdelanim problemom, katerega ste analitično že preračunali.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[22. 04. 2012] NOVOST iz založbe Zavoda RS za šolstvo

Novost iz založbe Zavoda RS za šolstvo

Boris Aberšek: Didaktika tehniškega izobraževanja med teorijo in prakso

Razvoj tehnike in z njo povezanih znanosti je verjetno eden od najbolj dinamičnih in hitro spreminjajočih se sistemov v družbi. In kar je še pomembneje: razvoj tehnike bistveno spreminja družbo kot celoto in odnose znotraj nje.

Vse to seveda bistveno vpliva na tehniško izobraževanje na vseh ravneh šolskega sistema. S podobno dinamiko kot tehnika se spreminjajo (ali bi se vsaj morale spreminjati) ustrezne vsebine, vzporedno z njimi pa didaktične poti, ki vodijo k doseganju v vsebinah zastavljenih ciljev. Na ravni didaktike tehnike je zato vsaj vsako desetletje treba preveriti, katere metode (paradigmekoncepti, strategije, postopki) so še uporabne in katere je treba dodati temu didaktičnemu kanonu. S knjigo Didaktika tehniškega izobraževanja med teorijo in prakso skušamo opraviti prav to.

Knjiga problematizira táko tehniko (kaj naj učimo) kot tudi metode poučevanja (kako naj učimo). Namenjena je vsem, ki se kakor koli ukvarjajo s tehniko, predvsem pa vsem, ki se ukvarjajo s tehniškim izobraževanjem od osnovne do visokošolske ravni izobraževanja.

Knjiga obsega 324 strani in jo lahko po ceni 48,40 evrov naročite s priloženo naročilnico po pošti (Zavod RS za šolstvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana), faksu (01/3005-199), elektronski pošti ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ali na spletni strani (http://www.zrss.si). Vabljeni k naročilu.

 

[30. 03. 2012] (4. letnik): Gantogram - Proizvodni sistemi s tehniko industrijske proizvodnje

Skupinski gantogram za predmet: Proizvodni sistemi s tehniko industrijske proizvodnje

se nahaja na naslovu:

http://etehnika.fnm.uni-mb.si/

 

Lep pozdrav,

Kosta Dolenc

 

[27. 03. 2012] ITE1: SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE - Novi termin seminarsko teoretičnih vaj

 

Seminarsko teoretične vaje pri predmetu SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE bodo v prihodnje potekale ob ponedeljkih, med 16:30 in 18:45 v 0/85.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[21. 03. 2012] ITE1: SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE - Pričetek seminarsko teoretičnih vaj

Seminarsko teoretične vaje pri predmetu SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE bodo potekale od 26. 03. 2012 (ponedeljekdalje med 16:00 in 18:15 v računalniški predavalnici 0/85.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[07. 03. 2012] ITE1 (1. letnik): Ocene seminarske naloge pri predmetu Tehnično risanje

 

 

Vpisna številka 1. del semnaloge 2. del semnaloge SKUPAJ
N2000475 60/63 55/63 91%
N2000417 54/63 57/63 88%
N1004834 61/63 57/63 94%
N1006384 61/63 59/63 95%
N1005804 60/63 49/63 87%
N1006412 35/63 ni še oddal/a -
N1003271 62/63 ni še oddal/a -
N1002566 57/63 ni še oddal/a -
N1001622 59/63 ni še oddal/a -

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[20. 02. 2012] ITE1 (1. letnik): Tehniški praktikum 1

Seminarji pri predmetu Tehniški praktikum 1 se bodo izvedli v petih terminih po 3 šolske urePrvi termin bo v torek, 20. 3. ob 14.00, nadaljnji štirje termini pa bodo ob torkih ob 8.00.

 

 

 

Lep pozdrav,

 

Mateja Ploj Virtič

 

[07. 12. 2011] ITE1 (1. letnik): Odpoved vaj pri predmetu Tehnično risanje

Danes, dne 07. 12. 2011 odpadejo vaje predmetu Tehnično risanje (ITE1). Naslednje vaje bodo prihodnjo sredo, dne 14. 12. 2011 ob 15:30 v predavalnica (0/85).

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[04. 11. 2011] PTHV (4. letnik): Informacije o DTV 2 v e-učilnici

Informacije v zvezi z obveznostmi pri predmetu DTV 2 lahko od danes dalje najdete v e-učilnici FNM.

V e-učilnico se lahko prijavite z vpisno številko (upor. ime) in rojstnim datumom (geslo).

Primer:

Vpisna št.: N0123456 -> Upor. ime: N0123456

Rojstni datum: 3. 2. 1991 -> Geslo: 03021991 

 

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič

  

 

študij tehnike...

 

[24. 10. 2011] ITE1 (1. letnik): Sprememba časa začetka vaj pri predmetu Tehnično risanje

V skladu z dogovorom s študenti se bodo vaje predmetu Tehnično risanje (ITE1) od 26. 10. 2011 dalje začenjale ob 15:30. Predavalnica (0/85) ostane nepresmenjena.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[19. 10. 2011] PTHV (4. letnik): Vzorčni hospitaciji

Vzorčni hospitaciji bosta v sredo, 26. 10. 2011:

ob 10.15  - 11.00 na Srednji strojni šoli in

ob 11.50 - 12.35 na Srednji gradbeni šoli.

 

Vzorčni hospitaciji sta obvezni. Zberemo se 10 minut pred pričetkom ure pred glavnim vhodom v šolo.

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič

 

študij tehnike... 

 

[03. 10. 2011] ITE1 (1. letnik): Pričetek vaj pri predmetu Tehnično risanje

Prve vaje pri predmetu Tehnično risanje (ITE1) bodo v sredo, 19. 10. 2010 ob 15:00 v računalniški učilnici 0/85.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[16. 06. 2011] ITE1, PTHV3: Predstavitve seminarskih nalog pri predmetih Snovanje in konstruiranje ter Mehanika

Zagovori seminarskih nalog pri predmetih Snovanje in konstruiranje (ITE1) ter Mehanika (PTHV3) bodo potekali v dveh terminih, in sicer:

  1. v petek, 17. 06. 2011 od 8:00 dalje v 0/85 (računalniška predavalnica); rok za posredovanje predstavitve (PP) po e-pošti je 22:00 v sredo, 15. 06. 2011 TERMIN ODPADE ZARADI NEZADOSTNEGA ŠTEVILA PREDSTAVITEV
  2. v ponedeljek, 20. 06. 2011 od 8:00 dalje v 0/85 (računalniška predavalnica); rok za posredovanje predstavitve (PP) po e-pošti je 22:00 v petek, 17. 06. 2011

 

Vsi tisti, ki svojih računalniških preračunov še niste dokončali, imate možnost to storiti na dodatnih računalniških vajah, v sredo, 15. 06. 2011 od 11:30 do 13:30 v 0/85 (računalniška predavalnica).

 

Lep pozdrav,

P. Göncz, asistent

 

Študij tehnike...

 

[25. 05. 2011] ITE1, PTHV3: Dodatne vaje in zagovor seminarske naloge pri predmetih Snovanje in konstruiranje ter Mehanika

Dodatne vaje pri predmetih Snovanje in konstruiranje (ITE1) ter Mehanika (PTHV3) bodo v petek, 10. 06. 2011 od 08:00 do 09:30 v računalniški predavalnici 0/85.

Vaje v ponedeljek, 30. 05. 2011 in 06. 06. 2011 odpadejo.

 

Zagovori seminaskih nalog bodo potekali v ponedeljek, 13. 06. 2011 v 0/85 s pričetkom ob 08:00.

Določeni so bili novi termini.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz, asistent

 

Študij tehnike...

 

[11. 05. 2011] Vabilo na zagovor diplomske naloge Barbare Kermavner

Vabimo vas na zagovor diplomske naloge

Barbare Kermavner z naslovom

PREDSTAVITEV GONIL Z UPORABO DIDAKTIČNIH SESTAVLJANK FISCHERTECHNIK.

Zagovor bo v petek, 20. 05. 2011 ob 12:00 uri, v prostoru 01/13

na Oddelku za tehniko FNM, Univerze v Mariboru.

Vljudno vabljeni! 

 

 

študij tehnike...

 

[11. 05. 2011] PTHV3: Termini laboratorijskih vaj DTV 1

Laboratorijske vaje DTV1 ta petek, 13. 05. odpadejo. Termin bomo nadomeščali v petek, 27. 05. Laboratorijske vaje bomo do konca semestra tako imeli v naslednjih terminih: 20. 05., 27. 05. in 10. 6..

 

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič

 

študij tehnike...

 

[09. 05. 2011] PTHV4, Tehnične interesne dejavnosti: Računalniške vaje

Prve računalniške vaje pri predmetu Tehnične interesne dejavnosti bodo v petek, 20. 05. 2011 ob 8:00 v računalniški predavalnici 0/85. Prve vaje bodo potekale do predvidoma 10:15.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

Študij tehnike...

 

[06. 05. 2011] ITE1, PTHV3: Naslednje vaje pri predmetih Snovanje in konstruiranje ter Mehanika

Naslednje vaje pri predmetih Snovanje in konstruiranje (ITE1) ter Mehanika (PTHV3) bodo v ponedeljek, 09. 05. 2011 ob 15:00 v računalniški predavalnici 0/85. Potekale bodo do predvidoma do 17:00.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz, asistent

 

Študij tehnike...

 

[06. 05. 2011] Vabilo na zagovor diplomske naloge Davorina Tikviča

Vabimo vas na zagovor diplomske naloge

Davorina Tikviča z naslovom

ALTERNATIVNE OBLIKE ENERGIJE, ALTERNATIVNI ENERGENTI.

Zagovor bo v petek, 06. 05. 2011 ob 10:00 uri, v prostoru 01/13

na Oddelku za tehniko FNM, Univerze v Mariboru.

Vljudno vabljeni!

 

 

študij tehnike...

 

[15. 04. 2011] ITE1, PTHV3: Pričetek vaj pri predmetih Snovanje in konstruiranje ter Mehanika

Pričetek vaj pri predmetih Snovanje in konstruiranje (ITE1) ter Mehanika (PTHV3) bo v ponedeljek, 18. 04. 2011 ob 15:00 v računalniški predavalnici 0/85.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz, asistent

 

Študij tehnike...

 

[14. 04. 2011] Vabilo na zagovor diplomske naloge Mojce Korbus in Bernarde Voler

Vabimo vas na zagovor diplomske naloge

Mojce Korbus in Bernarde Voler z naslovom

DIDAKTIČNA IN ERGONOMSKA ZASNOVANOST PROSTOROV IN OPREME ZA

TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO (NA ŠTUDIJU PRIMERA).

Zagovor bo v četrtek, 21. 4. 2011 ob 13:00 uri, v prostoru 01/13

na Oddelku za tehniko FNM, Univerze v Mariboru.

 

                                    Vljudno vabljeni!

 

študij tehnike...

 

[01. 03. 2011] Vabilo na zagovor diplomske naloge Tee Trs

Vabimo vas na zagovor diplomske naloge

Tee Trs z naslovom BIOGORIVA.

Zagovor bo v petek, 4. 3. 2011 ob 9:00 uri, v prostoru 01/13

na Oddelku za tehniko FNM, Univerze v Mariboru.

 

                                    Vljudno vabljeni!

 

                      

  študij tehnike...   

                      

 

[28. 02. 2011] PTHV4, Tehnične interesne dejavnosti: Odpoved predavanj

V torek, 01. 03. 2011, odpadejo predavanja iz Tehničnih interesnih dejavnosti pri izr. prof. dr. Papotniku.

O nadomeščanju odpadlega termina se boste dogovorili na prihodnji predavanjih.

 

Študij tehnike...

 

[22. 02. 2011] PTHV3, Mehanika: Spremenjen termin predavanj

Predavanja pri prof. dr. Glodežu v okviru predmeta Mehanika v četrtek, 24. 02. 2011 (18-19 h), odpadejo. Pri tem predmetu bodo predavanja do nadaljnega potekala ob petkih med 10h in 12h v predavalnici 0/20.

 

Novi termin za seminarsko teoretične vaje bo določen nakdnadno po dogovoru s študenti.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz, asistent

 

Študij tehnike...

 

[21. 02. 2011] ITE1, Snovanje in konstruiranje: Spremeba urnika

Pri predmetu Snovanje in konstruiranje bodo predavanja pri prof. dr. Glodežu potekala ob ponedeljkih od 13:00 do 15:15 v predavalnici 0/20.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz, asistent

 

Študij tehnike...

 

[20. 02. 2011] ITE1, Tehniško risanje: Skupne ocene seminarskih nalog

Vpisna številka

1. del sem. naloge

2. del sem. naloge

Skupaj

DN –Google SketchUp

N2000013

94%

100%

97%

opravil/a

N1003202

89%

93%

91%

opravil/a

N0001067

90%

86%

88%

**

N1003332

89%

32%

60,5%

**

N1003170

86%

95%

90,5%

**

N1005035

95%

*

 

opravil/a

N1004571

89%

36%

62,5%

opravil/a

 

*seminarska naloga še ni oddana/ocenjena                  **domača naloga še ni oddana/potrjena

 

Lep pozdrav,

P. Göncz, asistent

 

Študij tehnike...

 

[12. 02. 2011] ITE2, Strojni elementi: Ocene 1. dela seminarske naloge

 

N1002319 100
N0002813 79
N1002236 97
N1003000 100
N0002321 100
N1003011 100
N0001067 100

 

Za drugi del seminarske naloge (3D model gonila izdelan v programu SolidWorks + delavniška risba gredi 1 + delavniška risba gredi 2) mi po elektronski pošti sporočite pare in predlagan rok za oddajo.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz, asistent

 

Študij tehnike...

 

[07. 01. 2011] Namestitev in uporaba EDUROAM

Zaradi preteka certifikatov, se na omrežje Eduroam ni mogoče povezati s starim odjemalcem.

Navodila za novo namestitev odjemalca najdete na spletnih straneh FNM:

http://www.fnm.uni-mb.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=125

ali na naših straneh pod zavihek Razno:

http://tehnika.fnm.uni-mb.si/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=24&lang=sl

 

Kratek povzetek navodil:

1.    Pridobite najnovejšega odjemalca.

2.    Odjemalca namestite (starega ni potrebno izbrisat)

3.    Po ponovnem zagonu računalnika (odjemalec ga posebej zahteva) bi moral Eduroam delovat.

 

Študij tehnike...

 

[07. 01. 2011] ITE1, Tehniško risanje: Ocene 1. dela seminarske naloge

N1005035            60/63

N2000013            59/63

N0001067            57/63

N1004571            56/63

N1003202            56/63

N1003332            56/63

N1003170            54/63

 

Lep pozdrav,

P. Göncz, asistent

 

Študij tehnike...

 

[05. 01. 2011] ITE2, Strojni elementi: Nov termin vaj pri asist. P. Gönczu

V skladu z dogovorom s študenti, v četrtek, 06. 01. 2010 ne bo vaj pri predmetu Strojni elementi.

Vaje se bodo nadomeščale v četrtek, 13. 01. 2011 ob 17h.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz,

asistent

 

študij tehnike...

 

[13. 12. 2010] ITE1 (1. L) in ITE2 (2. L): Odpoved vaj pri asist. P. Gönczu

Zaradi službene odsotnosti ta teden odpadejo naslednje vaje:

  • 15. 12. 2010: Tehnično risanje (ITE1) - 16:30 - 18:45
  • 16. 12. 2010: Strojni elementi (ITE2) - 17:00 - 19:15

Vaje se bodo nadomeščale v skladu z dogovorom s študenti.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

študij tehnike...

 

[10. 12. 2010] Vabilo na zagovor diplomske naloge Igorja Košaka

Vabimo vas na zagovor diplomske naloge

Igorja Košaka z naslovom FUZIJA.

Zagovor bo v četrtek, 16. 12. 2010 ob 11:00 uri, v prostoru 01/13

na Oddelku za tehniko FNM, Univerze v Mariboru.

 

                                    Vljudno vabljeni!

 

študij tehnike...

 

[02. 12. 2010] Vabilo na zagovor diplomske naloge Gregorja Škrateka

Vabimo vas na zagovor diplomske naloge

Gregorja Škrateka z naslovom Alternativni viri energije in njihova uporaba v individualni gradnji objektov.

Zagovor bo v četrtek, 16. 12. 2010 ob 10.30 uri, v prostoru 01/13

na Oddelku za tehniko FNM, Univerze v Mariboru.

 

                                    Vljudno vabljeni!

 

študij tehnike...

 

[22. 11. 2010] Vabilo na predavanje "Raziskovanje na področju tehnike"

Študenti Oddelka za tehniko ste vljudno vabljeni na predavanje z naslovom Raziskovanje na področju tehnike, ki bo v četrtek, 25. 11. 2010 ob 17 uri v predavalnici 01.33 (oddelek za kemijo).

Predavali bodo red. prof. dr. Srečko GLODEŽ (FNM), dr. Mateja PLOJ-VIRTIČ (FNM), Peter GÖNCZ (mladi raziskovalec na FNM) in Brigita POLANEC (MD Inženiring).

Iz organizacijskih razlogov prosimo, da najkasneje en dan pred predavanjem potrdite svojo udeležbo na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . 

 

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič

 

 

študij tehnike...

 

[21. 11. 2010] PTHV in ... (3. letnik): Rezultati kolokvija pri predmetu DTV 1

Rezultati kolokvija pri predmetu DTV 1 z dne 16. 11. 2010:

 

Vpisna številka:

Ocena:

N0000066

88 %

N0001506

100 %

N0001474

98 %

N0001520

85 %

N0000743

96 %

N0001517

90 %

N0002262

95 %

N0001461

94 %

N0001621

97 %

N0002376

78 %

N0001663

90 %

N0001607

75 %

 
Lep pozdrav,
 
Mateja P. Virtič
 
 
 
 
 

[20. 11. 2010] Predavanja pri prof. dr. B. Aberšku

Obveščamo vas, da se prof. dr. B. Aberšek vrača na fakulteto v ponedljek, 22. 11. 2010. Predavanja bodo potekala po urniku oz. dogovoru z njim.

 

 

študij tehnike...

 

[17. 11. 2010] PTHV in... (3. letnik): Laboratorijske vaje DTV 1

Obveščam vas, da lahko v e-učilnici najdete navodila za laboratorijske vaje. Za izvajanje 1. dela vaj si natisnite navodila za vaje z didaktičnimi sestavljankami Fisher Technik.

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič

 

študij tehnike...

 

[12. 11. 2010] ITE1 (1. letnik): SolidWorks - Primer 4

Delavniška risba ter izometrična projekcija za Primer 4 sta dosegljiva na E-študijskem portalu FNM pod

Oddelek za tehniko\Izobraževalna tehnika\1. letnik\Tehnično risanje\Seminarske vaje\Primer 4

Na portal se lahko prijavite  z vpisno številko (upor. ime) in rojstnim datumom (geslo).

Primer:

Vpisna št.: N0123456 -> Upor. ime: N0123456

Rojstni datum: 3. 2. 1991 -> Geslo: 03021991

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

študij tehnike...

 

[11. 11. 2010] ITE1 (1. letnik): Rezultati kolokvija pri predmetu Tehnično risanje

REZULTATI

 

 

študij tehnike...

 

[10. 11. 2010] DTV 2 (4. letnik): Teme za nastope v srednjih šolah

Obveščam vas, da sem v e-učilnici objavila tabelo s temami za nastope v srednjih šolah. V e-učilnici se ne morete vpisati v tabelo, lahko si le ogledate teme, ki so na voljo. Tabelo bom v ponedeljek, 15. 11. zjutraj, obesila na vrata svojega kabineta, kjer se boste lahko vpisali.

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič

 

študij tehnike...

 

[08. 11. 2010] Odpoved predavanj pri prof. dr. B. Aberšku

Obveščamo vas, da vsa predavanja pri prof. dr. B. Aberšku do nadaljnega odpadejo zaradi bolezni.

 

[05. 11. 2010] Navodila ob zaključku študija

Obveščamo vas o novosti, ki je dodana na spletno stran našega oddelka. V zavihku "Naši diplomanti" lahko najdete usmeritve in napotke ob zaključku študija.

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič

 

študij tehnike...

 

[02. 11. 2010] DTV 2 (4. letnik): Termini vzorčnih hospitacij

Vzorčne hospitacije v srednjih šolah bodo v naslednjih terminih:  

Datum Ura Šola Udeleženci
3. 11. 2010 8.40 - 9.25 Srednja gradbena šola Vsi študenti 4. letnika
5. 11. 2010 11.10 - 11.55 Srednja lesarska šola Vsi študenti 4. letnika
10. 11. 2010 13.50 - 14.35 Srednja strojna šola 10 študentov 4. letnika - kakor smo se dogovorili
12. 11. 2010 8.20 - 9.05 Srednja strojna šola 11 študentov 4. letnika - kakor smo se dogovorili

 

 

 

 

 Vzorčne hospitacije so obvezne. Zberemo se 10 minut pred pričetkom ure pred glavnim vhodom v šolo.

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič

 

študij tehnike...

 

[22. 10. 2010] Vabilo na zagovor diplomske naloge Janje Horvat

Vabimo vas na zagovor diplomske naloge

Janje Horvat z naslovom Povezovanje, izvajanje in vrednotenje ustvarjalnega dela v okviru tehniškega dneva.

Zagovor bo v četrtek, 28. 10. 2010, ob 11 uri, v prostoru 01/13

na Oddelku za tehniko FNM, Univerze v Mariboru.  

Vljudno vabljeni!

 

[20. 10. 2010] ITE2 (2. letnik): Pričetek vaj pri predmetu Strojni elementi

Prve vaje pri predmetu Strojni elementi (ITE2) bodo  v četrtek, 18. 11. 2010 ob 17:00 v računalniški učilnici 0/85.

 

Lep pozdrav,

Peter Göncz

 

[14. 10. 2010] ITE1 (1. letnik): Pričetek vaj pri predmetu Tehnično risanje

Prve vaje pri predmetu Tehnično risanje (ITE1) bodo  v sredo, 27. 10. 2010 ob 16:30 v računalniški učilnici 0/85.

 

Lep pozdrav,

P. Göncz

 

[14. 10. 2010] Druga vzorčna hospitacija za študente tretjega letnika

Študentke in študente 3. letnika obveščam, da bo druga vzorčna hospitacija v sredo, 20. 10. 2010 v Kamnica

Zberemo se ob 7.30 pred glavnim vhodom v šolo. Hospitirali bomo učni uri prof. Brede Kvar, ki bosta trajali od 7.40 do 9.15.

 

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič   

 

[12. 10. 2010] Vzorčna hospitacija v sredo, 13. 10. 2010

Študentke in študente 3. letnika obveščam, da bo prva vzorčna hospitacija jutri, v sredo, 13. 10. 2010 v OŠ Toneta Čufarja Maribor

Zberete se ob 9.15 pred glavnim vhodom v šolo in tam počakate, da po vas pride prof. Danijel Šic. S seboj prinesite natisnjen obrazec za analizo učne ure, ki ga najdete v e-učilnici, kjer lahko najdete tudi več informacij o hospitacijah.

Lep pozdrav,

Mateja P. Virtič  

 

[28. 09. 2010] Pričetek novega študijskega leta

Spoštovane študentke in študenti!

 

Obveščamo vas, da bo sprejem brucev v petek, 1. oktobra, ob 11. uri v avli FNM.

 Predavanja za zimski semester se bodo pričela

v ponedeljek, 4. 10. 2010. Urniki bodo v kratkem dostopni tukaj.

 

Člani Oddelka za tehniko vam želimo uspešno študijsko leto!

 

[28. 09. 2010] Vabilo na zagovor diplomske naloge Jerneja Kokošinca

Vabimo vas na zagovor diplomske naloge

Jerneja Kokošinca z naslovom Predelava dizelskega avtomobila na rastlinsko olje.

Zagovor bo v četrtek, 7. 10. 2010, ob 11 uri, v prostoru 01.13

na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.  

Vljudno vabljeni!

 
<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.